Josefin Edwall Löfvenborg

Josefin Edwall Löfvenborg

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är utbildad nutritionist och sedan 2010 anställd på IMM. Jag är intresserad av hur kosten påverkar vår hälsa i stort, men i synnerhet dess relation till utvecklandet av autoimmun diabetes. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att öka kunskapen om kostens roll i utveckandet av autoimmun diabetes, ett område där kunskapen fortfarande är mycket begränsad. Jag studerar även om, och så fall hur, genetiska faktorer påverkar dessa samband. Mitt arbete har främst rört LADA (latent autoimmun diabetes hos vuxna) och baserats på data från ESTRID-studien, en stor fall-kontrollstudie som drivs vid IMM. Tack vare externa samarbeten med bland annat University of Cambridge och Linköpings universitet kan jag nu utöka studierna hos vuxna och även studera hur kost och gener påverkar risken för typ 1-diabetes hos barn. Målet är att identifiera faktorer som kan påverka insjuknandet, för att på så vis på sikt minska förekomsten av autoimmun diabetes hos både barn och vuxna. 

Jag är även involverad i IMM:s riskbedömningsarbete.

 

Finansiering:

  • Forte
  • Martin Rinds stiftelse
  • Swedish Nutrition Foundation

Pedagogiska meriter

Jag är involverad i undervisning inom:

  • Epidemiologi, doktorandnivå
  • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
  • Masterprogrammet i global hälsa
  • Kandidatprogrammet i nutrition

Jag är även bihandledare till doktorand inom nutritionsepidemiologi och diabetes.

Utbildning

  • PhD i medicinsk vetenskap, inriktning epidemiologi, Karolinska Institutet, 2019
  • MSc Nutrition, Stockholms universitet, 2010