Skip to main content
Josefin Edwall Löfvenborg

Josefin Edwall Löfvenborg

Postdoktor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är utbildad nutritionist och sedan 2010 anställd på IMM, då jag började arbeta som forskningsassistent i ESTRID-studien. I april 2019 disputerade jag med min avhandling med fokus på nutrition och risken att utveckla latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). Som postdoc kommer jag att fortsätta undersöka kostens roll, och dess interaktion med genetiska faktorer, i utvecklandet av autoimmun diabetes.

Utbildning

PhD i medicinsk vetenskap, inriktning epidemiologi, Karolinska Institutet, 2019

MSc Nutrition, Stockholms universitet, 2010

Loading bibliometrics...