Skip to main content

Om mig

Jag arbetar som postdoktor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst inriktad på läkemedelsanvändning bland äldre personer. Jag är också involverad i forskningsprojekt rörande användandet av vård och omsorg vid hög ålder.

Loading bibliometrics...