Muhr_Portrait

Jonas Muhr

Professor

Om mig

Jag är professor i eukaryot molekylärbiologi vid institutionen för cell och molekylärbiologi. Min forskargrupp arbetar huvudsakligen med att försöka förstå hur hjärnstamceller regleras under kortikal utveckling och hur mitotiskt aktiva mänskliga hjärnstamceller förhindras från malign transformation.