1-jonas_hedlund.jpg

Jonas Hedlund

Adjungerad lektor

Om mig

Jonas Hedlund är docent i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet, med placering vid institutionen för medicin, Solna. Jonas Hedlund har sedan mer än 20 år bedrivit forskning om lunginfektioner. Forskningsfältet har främst varit riktat mot pneumokockbakterier och influensa. Forskningsområdet omfattar preventiva åtgärder med vaccinationsstudier, studier av metoder för att kunna förutsäga prognosen för patienter som sjukhusvårdas för samhällsförvärvad pneumoni och utvecklande av nya diagnostiska metoder för att påvisa smittämnen som orsakar pneumoni.