Johan von Schreeb.

Johan Von Schreeb

Professor

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin och leder kunskapscentrum för katastrofmedicin inom forskargruppen Health Systems and Policy vid institutionen för Global Folkhälsa. Centret är sen 2017 ett WHO samarbetscentrum inom forskning och undervisning om globala katastrofer.Utsågs i oktober 2019 till Professor i Global Katastrofmedicin

Har sedan 25 år tillbaka arbetat i katastrofer världen runt och var en av grundarna av svenska Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF).

Disputerade 2007 på avhandlingen "Needs assessments for humanitarian health assistance in disasters" med Hans Rosling som handledare och har sedan dess fortsatt att i samarbete med internationella organisationer som MSF, WHO och ICRC bedriva forskning inom området global katastrofmedicin.

Samarbetar med svenska myndigheter som Socialstyrelsen och är del av myndighetens bedömningsgrupp vars uppgift är att bedöma effekterna av nya katastrofer samt vid behov bistå katastrofdrabbade svenskar.

Arbetar regelbundet i katastrofer, senast för WHO som expert inom traumavård för de som skadats i striderna runt Mosul i norra Irak, 2017, i östra Ukraina Donestk 2017 och sist i Yemen i december 2018 där han undervisade i akut traumavård för lokal sjukvårdspersonal. Under ebolaepidemin i väst Afrika. koordinerade han för WHO de internationella hälsoinsatserna.

Forskningsbeskrivning

En katastrof definieras av resursbrist. Det råder brist på personal, kompetens, material och tid. Min forskning utgår från utmaningar att trots resursbrist bedriva god sjukvård.

Har doktorander inom områden som inkluderar traumavård med begränsade resurser (Indien) optima behandling av krigsskador (Jordanien och Mosul Irak), övervämningars effekter på hälsa och hälsosystem (Kambodja) och är bi-handledare till en doktorand som studerar i vilken mån kirurgi kan delegeras till andra personakategorier (Sierra Leone). Tvärvetenskaplig forskning om moralisk stress bland insatspersonal i katastrofer

Studerar även den väst afrikanska ebola epidemins indirekta hälsoeffekter. Arbetar i samarbete med WHO  för att förbättra internationell medicinska insatser efter katastrofer och var medförfattare till publikationen "Classification and minimum standards for foreign medical teams in sudden onset disasters".

Forskningsresultaten har även legat till grund för handböcker för vård av skadade, nu senast i "Handbook for management of limb injuries in disasters and conflict"

Pedagogiska meriter

  • Har tillsammans med Anneli Eriksson tagit fram en mängd nya utbildningar på institutionen. Sen 2013 ger vi tillsammans två europeiska universitet Erasmus Mundus Master kursen "Public health in disasters".
  • Den fristående kursen "Public Health response to disasters" ges under vårterminer 
  • Utbildar även svenska läkare och sjuköterskor på väg ut i fält för MSF och andra humanitära organisationer i kursen "Humanitarian Health Action" som är en 8 v kurs som delvis ges på distans
  • Den särskild valbara två-veckorskursen "Katastrofmedicin" ges varje termin för läkarstudenter.
  • Undervisar regelbundet på andra kurser och i offentliga sammanhang

Utbildning

Professor, leg läkare, specialist i allmän kirurgi.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Utsågs i december 2014 av tidningen Fokus till "Årets svensk"
  • Mottog i december 2014 Prins Carl-medaljen av Kungen för framstående internationella humanitära insatser. 
  • Sommarpratare i P1, 2017
Loading bibliometrics...