Om mig

Min kliniska och vetenskapliga bana inleddes inom thoraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Jag disputerade 2004 inom ämnet kirurgi, ssk thoraxkirurgi. Temat för avhandlingen var hjärtmuskelskada i samband med hjärtkirurgi. Sedan 2005 har jag som kirurg och forskare i huvudsak varit verksam inom kärlkirurgi. Då thorax- och kärlkirurgi är två närbesläktade specialiteter och forskningsfält har jag i min nuvarande forskning ett bibehållet intresse av att analysera effekter på hjärtat av kärlkirurgi, samt har som huvudintresse att med olika metoder studera sjukdomar i thorakalaorta. Jag är sedan 2012 överläkare vid Kirurgiska kliniken, Södersjukhuset. Under 2014 arbetade jag i sex månader halvtid som överläkare vid Kliniken för hjärt- och kärlkirurgi, Universitetssjukhuset i Zürich, Schweiz. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning inom thorakalaortas sjukdomar har bedrivits vid Uppsala universitet (Professor Martin Björck, Professor Anders Wanhainen) och Universitetssjukhuset i Zürich (Professor Mario Lachat). Dessa samarbeten fortgår. Min huvudsakliga aktuella forskning bedrivs numera inom STAR-nätverket (Docent Rebecka Hultgren) med tonvikt på två doktorandprojekt, där jag är huvudhandledare för en doktorand (Christian Smedberg), vars projekt handlar om aortadissektion och bihandledare inom ett projekt om rupturerat bukaortaaneurysm (Sayid Zommorodi).

Utvalda publikationer

Lachat M, Steuer J. Outcome of ruptured abdominal aortic aneurysm repair: impact of aortic morphology. Eur Heart J 2015 Jun 1;36(21):1288-9.

Steuer J, Björck M, Mayer D, Wanhainen A, Pfammatter T, Lachat M. Distinction between acute and chronic type B aortic dissection: is there a sub-acute phase? Eur J Vasc Endovasc Surg 2013 Jun;45(6):627-31.

Steuer J, Wanhainen A, Björck M. Are stent-grafts for acute type B dissection durable? Book chapter. Controversies and updates in vascular surgery 2013, Edited by Jean-Pierre Becquemin, 01/2013: chapter 11: pages 54-60; divine[id].

Steuer J, Wanhainen A, Thelin S, Nyman R, Eriksson MO, Björck M. Outcome of endovascular treatment of traumatic aortic transection. J Vasc Surg 2012 Oct;56(4):973-8.

Steuer J, Eriksson MO, Nyman R, Björck M, Wanhainen A. Early and long-term outcome after thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) for acute complicated type B aortic dissection. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011 Mar;41(3):318-23.

Steuer J, Bjerner T, Duvernoy O, Jidéus L, Johansson L, Ahlström H, Ståhle E, Lindahl B. Visualisation and quantification of peri-operative myocardial infarction after coronary artery bypass surgery with contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Eur Heart J 2004 Aug;25(15):1293-9.

Akademiska priser och utmärkelser

Top 20 Reviewer for the European Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2014 & 2015