Johnny Lorentzen. Picture

Johnny Lorentzen

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar sedan september 2015 som miljöhygieniker på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm (CAMM). Innan dess var jag heltidsforskare på Karolinska Institutet (KI) där jag disputerade i medicinsk immunologi (1998), ledde en forskargrupp inom experimentell autoimmunitet och blev docent i medicinsk inflammationsforskning (2009) efter bl.a. att ha publicerat ett 50-tal vetenskapliga artiklar och varit huvudhandledare för fem disputerade doktorander (2009). Därefter bytte jag bana - blev konsult och utbildningsansvarig på Eurofins Pegasuslab AB i Uppsala, ett företag som är inriktat på innemiljöproblematik och som utför fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska analyser på luft och material. Ungefär samtidigt blev jag anknuten till Institutet för miljömedicin (IMM) på KI där jag än idag forskar på frågor som rör inomhusmiljö. Främst handlar forskningen om förekomst och effekter av mögellukt - särskilt sådan som kommer från virke som impregnerades med klorfenoler under miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet. Denna kemiska exponering som helt har förbisetts av innemiljöforskningen är intressant bl.a. därför att den verkar ha startat och drivit på det forskningsfält som kallas fukt och mögel. Utöver detta forskar jag även på förekomst och effekter av trångboddhet, främst i s.k. utsatta områden. Mitt arbete på CAMM handlar framförallt om miljömedicinska uppgifter, t.ex. patientrelaterade exponeringsutredningar och kunskapsstöd till bl.a. myndigheter och kommuner.

Forskningsbeskrivning

Forskning utförs eller har utförts med stöd av följande anslag. ´Förekomst och hälsoeffekter av illaluktande kloranisoler från träskyddsmedel`. Formas 2013. Johnny Lorentzen, Gunnar Johanson, Mats Olsson, Steven Nordin, Anna-Sara Claeson. ´Klorfenolimpregnerat trä och dess påverkan på inomhusmiljön`. Formas 2017-00429. Lars-Erik Harderup, Johnny Lorentzen, Jesper Arfvidsson och Gunnar Johanson. ´Trångboddhet - påverkan på bostäder av betydelse för boendes hälsa och säkerhet`. Formas 2018. Sofia Stensson, Folke Björk, Gunnar Johanson, Johnny Lorentzen.

Utbildning

2009. Docent. Medicinsk inflammationsforskning. KI. 1998. Dr. Med. Vet. Medicinsk immunologi. KI.

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa artikel. Indoor Air 2014-2016. Lorentzen et al., ´Chloroanisoles may explain mold odor and represent a major indoor environment problem in Sweden` (Indoor Air. 2016;26:207-218). Bästa abstrakt. American College of Rheumatology 2006 (Washington DC, USA). Lorentzen et al., ´A gene complex encoding C-type lectin-like receptors associates with arthritis in both rats and humans` (ACR abstract #655).