Porträtt John Sjöberg UoL

John Sjöberg

Extern konsult/Inhyrd personal

Projektmedlem Digitalt CaseLab, Educational resources project och The PAPER Podcast.

Om mig

Mitt yrkesliv har kretsat kring lär- och förändringsprocesser i olika kontexter där jag utvecklats tillsammans med många intressanta personer, organisationer och system. Idag arbetar jag i projekten Digitalt CaseLab, Educational resources project och The PAPER Podcast på Enheten för undervisning och lärande. Innan jag började på UoL arbetade jag som projektledare för ett pedagogiskt projekt med digitala och hybrida lärmiljöer på Centrum för psykiatriforskning.

Min pedagogiska gärning startade inom Försvarsmakten där jag arbetat i drygt 20 år med utbildning och utbildningsledning i Sverige och utomlands. Jag har även varit rektor och lärare på gymnasie- och folkhögskolor.

Intresset för IKT-baserat lärande föddes när jag var projektledare inom IT-branschen i slutet på 90-talet. Sedan dess har jag fördjupat mig inom fenomenet interaktion människa/maskin och mobila-hybrida lärmiljöer upp till masternivå. Just nu skriver jag masteruppsats på temat handledarskap inom professionshandledning.

Pedagogiska meriter

 

 • Projektledare för projekt inom digitala och hybrida lärmiljöer
 • Kursansvarig/lärare på programanknuten ledarskapskurs (15 yhp) inom yrkeshögskolan
 • Rektor och lärare på gymnasie- och folkhögskolor
 • Gästlärare i ledarskap på Biomedicinska analytikerprogrammet (KI)
 • Konsult inom organisations- och ledarskapsutveckling
 • Handledare för chefsutvecklingsgrupper
 • Officer med utbildnings- och utvecklingsuppdrag
 • Instruktörsutbildare och tjänstehundsinstruktör inom Försvarsmakten
 • Instruktör inom kajakpaddling, fallskärmshoppning och dykning
 • Idrottsledare och coach

Utbildning

 • 450 hp. varav 248 hp. inom pedagogik, digitala lärmiljöer och högskolepedagogik
 • Masterstudier i pedagogik med inriktning professionsutveckling och forskning
 • Fil.kand. i pedagogik med inriktning kognitionsvetenskap
 • Statliga rektorsutbildningen (3-årig)
 • Handledarutbildning
 • Officersutbildning
 • Tränar- och coachutbildning