Om mig

Leg. Fysioterapeut, Specialistkompetens Ortopedisk Manuell Terapi.

Högskoleexamen avseende grundläggande utbildning för personal- och arbetslivsfrågor.

Med. magisterexamen med huvudområdet klinisk medicinsk vetenskap.

Kliniskt verksam på Idrottsmedicinska Kliniken Bosön.

Forskningsbeskrivning

"The Single Leg Squat in Clinical Testing. Aspects of Reliability and Validity."

Visuell bedömning av det funktionella testet Single Leg Squat och hur detta test kan tolkas och användas i den kliniska bedömningen.