john_maret_ouda1_farg_centrerad.jpg

John Maret-Ouda

Anknuten till Forskning

Om mig

John Maret-Ouda tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet i juni 2014. Under våren 2014 blev han registrerad som KID-finansierad doktorand i Jesper Lagergrens grupp Övre GI kirurgi. I april 2018 försvarade John sin avhandling Clinical and oncopreventive outcomes of antireflux surgery. Efter disputation arbetar John som läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, men fortsätter bedriva forskning i gruppen som affilierad forskare.

Forskningen fokuserar på kirurgisk behandling av halsbränna och sura uppstötningar, både avseende effektivitet och riskaspekter. Forskningen handlar också om prevention av matstrupscancer (av typen adenocarcinom) då halsbränna är en av de starkaste riskfaktorerna för detta.

Utbildning

2014 - Läkarexamen vid Karolinska Institutet

2018 - Legitimerad läkare

2018 - Doktorsexamen vid Karolinska Institutet med avhandlingen Clinical and oncopreventive outcomes of antireflux surgery