Skip to main content
Johan Hartman

Johan Hartman

Om mig

Specialistläkare, Klinisk Patologi och Cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Södersjukhuset.

Docent/Forskare vid Institutionen för Onkologi och Patologi.

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till förbättrad bröstcancerdiagnostik fokuserad på individanpassad behandlingsprediktion. Målsättningen är att kunna ge rätt behandling till rätt patient.

Vår forskning inkluderar digital bildanalys av biomarkörer och organotypiska patientderiverade vävnadsmodeller för individanpassad cancerterapi och läkemedelsutveckling. Vi driver också ett flertal studier inom NGS för tumörbiologisk forskning och för framtida klinisk rutinsjukvård. Vi har också publicerat ett flertal studier på patientderiverade bröstcancerstamceller som mål för cancerbehandling.

Pedagogiska meriter

Tidigare huvudhandledare för 3 doktorander (Ran Ma, Gustaf Rosin, disp 2015 och Karthik Gowindasamy, disp 2017), pågående huvudhandledare för 2 doktorander. Regelbunden föreläsare inom patologi och tumörbiologi vid Karolinska Institutet på grund- och avancerad nivå.

Utbildning

2016                     Specialistläkare, klinisk Patologi och Cytologi

2015                     Docent i patologi

2011                     Leg. Läkare

2008                     PhD, molecular biology (Prof Jan-Åke Gustafsson forskargrupp)

2008                     Läkarexamen (MD), Karolinska Institutet

2001                     Fil kand, molekylärbiologi, Stockholms Universitet

Akademiska priser och utmärkelser

Cancerfonden Clinical Investigator Award (2016-2022)

Alvarengas prize (best scientific paper 2013), Swedish Society of Medicine.

Asklepios award for best scientific paper by junior physicians and medical students 2009, Swedish Society of Medicine (www.sls.se)

The 2006-year Anders Wall award for junior researchers (www.wallumni.com)

The McKinsey Award 2007 at Karolinska Institutet (www.mckinsey.com) for “combining exceptional academic results and medical research”

Loading bibliometrics...