Johan Hartman

Johan Hartman

Forskare, klin

Om mig

  • Bitr Överläkare och ämnesområdesansvarig bröstpatologi, Klinisk Patologi vid Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • Docent och Forskargruppsledare vid Institutionen för Onkologi och Patologi
  • Vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för Patologi
  • Sammankallande bröst-KVAST
  • Medgrundare och medicinskt ansvarig för Stratipath AB, ett KI Innovations-startup baserat på vår forskning inom cancerdiagnostik, https://www.stratipath.com/

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till förbättrad bröstcancerdiagnostik fokuserad på individanpassad behandlingsprediktion. Målsättningen är att kunna ge rätt behandling till rätt patient. Min forskning inkluderar digital bildanalys av biomarkörer och organotypiska patientderiverade vävnadsmodeller för individanpassad cancerterapi och läkemedelsutveckling. Se mer information på vår externa hemsida; http://hartmanlab.org/

 

Pedagogiska meriter

Tidigare huvudhandledare för fem doktorander (Ran Ma, Gustaf Rosin, Karthik Gowindasamy, Gustav Stålhammar, Stephanie Robertson), pågående huvudhandledare för två doktorander. Regelbunden föreläsare inom patologi och tumörbiologi vid Karolinska Institutet på grund- och avancerad nivå.

Akademiska priser och utmärkelser

Sophiastipendiet 2020

Clinical Investigator award 2016, Cancerfonden

Alvarengas award 2013, Swedish Society of Medicine.

Asklepios award 2009, Swedish Society of Medicine 

The Anders Wall award, 2006

The McKinsey Award 2007 at Karolinska Institutet (www.mckinsey.com) for “combining exceptional academic results and medical research”

Loading bibliometrics...