Skip to main content

Om mig

Strategiskt och administrativt stöd till Styrelsen för forskning och Styrelsen för forskarutbildning avseende internationaliseringsfrågor. Avtalsförhandlingar, t.ex. avtal om dubbel och gemensam examen. Administrativt programansvar för KI:s samarbetsprogram med The Rockefeller University (USA), National Institutes of Health (USA), Max Planck Society (Tyskland) och EU:s mobilitetsprogram Erasmus Mundus.

Loading bibliometrics...