Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan januari 2011 och har sedan dess huvudsakligen arbetat kliniskt inom kirurgisk vård och omvårdnad med särskilt fokus på patienter med kärlsjukdom. I november 2015 tog jag min magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap och i september 2016 påbörjade jag min forskarutbildning här på Karolinska Institutet, vid Forskarskolan i vårdvetenskap. 

Som doktorand har jag min tillhörighet i forskargruppen Wengström group, där jag vidare ingår i forskningsprojektet SCREESCO (Screening of Swedish Colons). I mitt doktorandprojekt ligger fokus på att studera faktorer av betydelse för deltagande i screening för kolorektalcancer, samt hur deltagande i kolorektalcancerscreening upplevs. Min huvudhandledare är dr Kaisa Fritzell och bihandledare är professor Yvonne Wengström, dr Anna Jervaeus och professor Rolf Hultcrantz.

 

Pedagogiska meriter

Adjungerad klinisk adjunkt, Röda Korsets Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014-maj 2015

Teamledare i studentsalsprojekt, Centrum för klinisk utbildning (CKU)/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014-maj 2015

 

 

Utbildning

Forskarutbildning, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap  och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, sep 2016 - pågående

Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, 60 hp Karolinska Institutet, aug 2013 – nov 2015

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/ endovaskulär behandling, 8 hp Malmö Högskola, jan 2013 – juni 2013

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Karolinska Institutet, jan 2008 – jan 2011

Loading bibliometrics...