Om mig

Postdoktor med fokus på det mänskliga mikrobiomet och dess roll särskilt inom gastroenterologi, kvinnohälsa och cancer.

Forskningsbeskrivning

CV: Kandidatexamen 2009, mastersexamen 2016, disputation 2021, postdoktor sedan 2021.  

Handledning:  För närvarande handleder 3 mastersstudenter, varav 1 som bi-handledare (Karolinska Institutet) och 2 som extern huvudhandledare.

 

Utvalda publikationer (som första författare):

[PubMed ID: 35129052]. Simin J, Khodir H, Fornes R, Tamimi RM, Brusselaers N. Association between menopausal hormone therapy use and mortality risk: a Swedish population-based matched cohort study. Acta Oncologica; 2022.

[PubMed ID: 33861686]. Simin J, Liu Q, Wang X, Fall K, Williams C, Callens S, Engstrand L, Brusselaers N. Prediagnostic use of estrogen-only therapy is associated with improved colorectal cancer survival in menopausal women: a Swedish population-based cohort study. Acta Oncologica; 2021.

[PubMed ID: 32968205]. Simin J, Fornes R, Liu Q, Olsen R, Callens S, Engstrand L, Brusselaers N. Antibiotic use and the risk of colorectal cancer: a systematic review and dose-response meta-analysis. The British Journal of Cancer; 2020.

[PubMed ID: 32679181]. Simin J, Tamimi RM, Engstrand L, Callens S, Brusselaers N. Antibiotic use and the risk of breast cancer: A systematic review and dose-response meta-analysis. Pharmacological Research;  2020.

[PubMed ID: 31836528]. Simin J, Liu Q, Fornes R, Brusselaers N. Safety of proton pump inhibitors questioned based on a large randomized trial of patients receiving rivaroxaban or aspirin. Gastroenterology; 2019.

[PubMed ID: 31584190]. Simin J, Tamimi RM, Callens S, Engstrand L, Brusselaers N. Menopausal hormone therapy treatment options and ovarian cancer risk: A Swedish prospective population-based matched-cohort study. International Journal of Cancer; 2019.

[PubMed ID: 28783542]. Simin J, Tamimi R, Lagergren J, Adami HO, Brusselaers N. Menopausal hormone therapy and cancer risk: An overestimated risk? European Journal of Cancer; 2017. 

Andra utvalda publikationer:

[PubMed ID: 35130922]. Fornes R, Simin J, Nguyen MH, Cruz G, Crisosto N, Van der Schaaf M, Engstrand L, Brusselaers N. Pregnancy, perinatal and childhood outcomes in women with and without polycystic ovary syndrome and metformin during pregnancy: a nationwide population-based study. Reproductive Biology and Endocrinology; 2022.

[PubMed ID: 34291520]. Kamal H, Fornes R, Simin J, Stål P, Duberg A-S, Brusselaers N, Aleman S. Risk of hepatocellular carcinoma in hepatitis B and D virus co-infected patients: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Journal of Viral Hepatitis; 2021.

[PubMed ID: 33857339]. Liu Q, Simin J, Debelius J, Fall K, Sadr-Azodi O, Engstrand L, Williams C, Brusselaers N. Menopausal hormone therapies and risk of colorectal cancer: a Swedish matched-cohort study. Alimentary Pharmacology and Therapeutics; 2021.

Övriga publikationer och texter:

Nele Brusslears; Johanna Simin. TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF POUR LA MÉNOPAUSE ET CANCER : QUELS SONT LES RISQUES EN CAS D’UTILISATION CORRECTE ? [Onco Hemato (Vol. 15, n° 5, septembre-octobre 2021; p. 6-12)].

Johanna Simin, Nele Brusselaers, Shoahua Xie. Hormonterapi och lungcancermortalitet hos kvinnor - en systematisk litteraturstudie och metaanalys. BestPractice Lungmedicin; 2017.  Svensk sammanfattning av: Hormone therapy and lung cancer mortality in women: Systematic review and meta-analysis.

 

Pedagogiska meriter

Viss handledning av mastersstudenter, inklusive kliniska mastersstudenter. Inbjuden lärare och föreläsare, handledare och examinator, både nationellt och internationellt.

Utbildning

Medicine Kandidatexamen med inriktning Biomedicin och Klinisk Fysiologi, 2009 

Medicine Masterexamen med inriktning Epidemiologi, 2016 

Medicine Doktorsexamen med inriktning Klinisk Epidemiologi, 2021

Loading bibliometrics...