Johanna Sandelius. Foto: Viktor Karlsson.

Johanna Sandelius

Ekonomichef

Tillförordnad administrativ chef på Institutionen för Medicin, Huddinge (MedH)

Om mig

Jag är tillförordnad administrativ chef på Institutionen för Medicin, Huddinge (MedH).

Kontakta mig

Mejla dina frågor till johanna.sandelius@ki.se eller hör av dig för att boka ett möte. Administrativa kansliet sitter i Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C2:94.