Johanna Sandelius. Foto: Viktor Karlsson.

Johanna Sandelius

Ekonomichef

Ekonomichef på Institutionen för Medicin, Huddinge (MedH)

Om mig

Jag är ekonomichef på Institutionen för Medicin, Huddinge (MedH).

Kontakta mig

Du som är verksam vid MedH kan vända dig till mig eller någon av mina kollegor vid ekonomifunktionen för frågor om till exempel projektbudgetering, ekonomisk uppföljning eller ekonomisk rapportering.

Mejla dina frågor till johanna.sandelius@ki.se eller hör av dig för att boka ett möte. Ekonomifunktionen sitter i Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C2:94.

Loading bibliometrics...