Johanna Lätth

Johanna Lätt

Doktorand

Om mig

Doktorand och forensisk specialistpsykolog med doktorandprojektet Preventing sexual abuse: Towards evidence-based treatment of at-risk individuals. Inom projektet undersöks två KBT-interventioner som syftar till att förebygga sexuellt våld: internet-administrerade Prevent It riktat till anonyma användare av sexuellt övergreppsmaterial som huvudsakligen rekryterats på Darknet och Consent som erbjuds till sexualbrottsdömda inom Kriminalvården i Sverige. Efternamnet stavas "Lätth" i publikationer. 

 

Lätth, J., Landgren, V., McMahan, A., Sparre, C., Eriksson, J., Malki, K., Görts-Öberg, K., Rozental, A., Kaldo, V., Andersson, G., Långström, N., Rahm, C. Effects of internet-delivered cognitive behavioral therapy on use of child sexual abuse material: A randomized placebo-controlled trial on the Darknet. Internet Interventions 2022; 30: 100590