Om mig

Jag är legitimerad apotekare och medicine doktor med en specialisering inom integrativ cancervård och användning av komplementär och alternativ medicin (KAM) vid cancer. Genom mitt arbete inom både forskning och utbildning strävar jag efter att bidra till en ökad och kunskapsbaserad dialog inom detta område. Jag arbetar som adjunkt på KI och är även processledare för integrativ cancervård på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Min avhandlings titel: Use of complementary and alternative medicine in the context of cancer: Perspectives on exceptional experiences.

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39202

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojekt och publikationer i urval

Patienters och vårdgivares erfarenheter av kommunikation om komplementära och alternativa metoder vid cancer när patienter avböjer konventionell cancerbehandling

Publikationer:

Wode, K., Sharp, L., Fransson, P., & Nordberg, J. H. (2023). Communication About Complementary and Alternative Medicine When Patients Decline Conventional Cancer Treatment: Patients’ and Physicians’ Experiences. The Oncologist, oyad084.

 

COVICAM-En internationell tvärsnittsstudie kring användning av komplementär- och alternativmedicin under COVID-19 pandemin

Publikationer:

Kristoffersen, A. E., van der Werf, E. T., Stub, T., Musial, F., Wider, B., Jong, M. C., ... & Nordberg, J. H. (2022). Consultations with health care providers and use of self-management strategies for prevention and treatment of COVID-19 related symptoms. A population based cross-sectional study in Norway, Sweden and the Netherlands. Complementary therapies in medicine64, 102792.

Mulder, L. T., Busch, M., Kristoffersen, A. E., Hök Nordberg, J., & van der Werf, E. T. (2022). Prevalence and predictive factors of complementary medicine use during the first wave of the COVID-19 pandemic of 2020 in the Netherlands. BMC Complementary Medicine and Therapies22(1), 1-10.

Kristoffersen, A. E., Jong, M. C., Nordberg, J. H., van der Werf, E. T., & Stub, T. (2022). Safety and use of complementary and alternative medicine in Norway during the first wave of the COVID-19 pandemic using an adapted version of the I-CAM-Q; a cross-sectional survey. BMC Complementary Medicine and Therapies22(1), 234.

 

Användning av komplementärmedicin vid cancer

Publikationer:

Källman, M., Bergström, S., Carlsson, T., Järås, J., Holgersson, G., Nordberg, J. H., ... & Bergqvist, M. (2023). Use of CAM among cancer patients: Results of a regional survey in Sweden. BMC Complementary Medicine and Therapies23(1), 51.

Kristoffersen, A. E., Nilsen, J. V., Stub, T., Nordberg, J. H., Wider, B., Mora, D., ... & Bjelland, M. (2022). Use of Complementary and Alternative Medicine in the context of cancer; prevalence, reasons for use, disclosure, information received, risks and benefits reported by people with cancer in Norway. BMC Complementary Medicine and Therapies22(1), 202.

Kristoffersen, A. E., Wider, B., Nilsen, J. V., Bjelland, M., Mora, D. C., Nordberg, J. H., ... & Stub, T. (2022). Prevalence of late and long-term effects of cancer (treatment) and use of complementary and alternative medicine in Norway. BMC Complementary Medicine and Therapies22(1), 322.

Wode, K., Henriksson, R., Sharp, L., Stoltenberg, A., & Hök Nordberg, J. (2019). Cancer patients’ use of complementary and alternative medicine in Sweden: a cross-sectional study. BMC complementary and alternative medicine19(1), 62.

 

En kvalitativ studie av vårdande aspekter inom antroposofisk vård för personer med långvarig smärta

Publikationer:

Arman, M., Gebhardt, A., Hök Nordberg, J., & Andermo, S. (2020). Women’s lived experiences of chronic pain: faces of gendered suffering. Qualitative health research30(5), 772-782.

Hök Nordberg J., Arman M. Plats för existensen: En fallstudie från antroposofisk rehabilitering vid långvarig smärta. Socialmedicinsk tidskrift, Vol 94, Nr 1, 2017.

Andermo S, Hök J, Sundberg T, Arman M. Practitioners' use of shared concepts in anthroposophic pain rehabilitation. Disabilty and Rehabilitation. 2016 Oct 14:1-7. (doi: 10.1080/09638288.2016.1231843)

Arman M. , Hök J. Self-care Follows from Compassionate Care: Chronic Pain Patients’ Experience of Integrative Rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2016 Jun;30(2):374-81.

Utbildning

Sedan över tio år är jag kursansvarig för ett par kurser om komplementärmedicin på KI: fristående kursen Naturläkemedel och den valbara kursen Naturläkemedel och komplementärmedicin: Användning, evidens och förhållningssätt inom Läkarprogrammet. Jag bedriver även utbildnings- och utvecklingsverksamhet specifikt riktat mot cancervården i min roll som processledare vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.