Om mig

Jag leder arbetet på enheten Utbildningskommunikation, vägledning och alumnrelationer. Enheten följer studentens resa från presumtiv student till engagerad alumn. 

 

Enhetens uppdrag är följande:

Internationell marknadsföring och rekrytering

Nationell marknadsföring och rekrytering

Vägledning av presumtiva studenter

Studentkommunikation för befintliga studenter

Alumnrelationer

 

Enhetens samverkar både med institutionerna och med övriga delar av Universitetsförvaltningen. 

I vårt uppdrag ligger blanda annat marknadsföring av KI:s utbildningsprogram, vägledning av presumtiva studenter, breddad rekrytering, produktion av utbildningskatalogen, Välkomsceremoni och intruduktion för nya studenter, innehållsproduktion och redaktörsskap för utbildning.ki.se, studentambassadörsverksamhet, studentbloggar, nyhetsbrevet Studentnytt samt nyhetsbrev för alumner, medverkan på nationella och internationella utbildningsmässor, nyheter kopplat till studenter och utbildning, kriskommunikation för studenter, alumnnätverk, alumnåterträffar och alumndatabas. Mycket av arbetet sker i nära samverkan med Kommunikationsavdelningen. 

Jag ingår även i Kommunikationsavdelningens ledningsgrupp.