Johanna Erlandsson

HR-chef

Jag är HR-ansvarig vid institutionen och stöttar chefer i HR- och arbetsrättsliga frågor.

Om mig

Jag är ansvarig för institutionens HR-funktion, i mina arbetsuppgifter ingår bland annat:

  • Att ge råd och stöd till chefer för hur arbetsrättsliga lagar och regler ska tolkas och användas.
  • Hjälpa till vid införande av nya lagar, regler, policys och lönerevisioner.
  • Arbetsgivarrepresentant vid samverkan.
  • Hanterar omställnings- och arbetsbristärenden.
  • Upprättar avtal vid utlandstjänstgöring.