Johanna Engelbrektsson

Johanna Karin Lizie Engelbrektsson

Doktorand

Om mig

Jag läste psykologprogrammet på KI 2008-2013 och gjorde min ptp inom BUP. Sedan 2014 arbetar jag som leg psykolog på Gustavsbergs vårdcentral med barn och unga på mottagningen Hamnen. Vid sidan om min kliniska tjänst doktorerar jag vid KI med Martin Forster som min huvudhandledare. Mina bihandledare är Sigrid Salomonsson, Jens Högström och Knut Sundell. 

Forskningsbeskrivning

 

Min forskning handlar om implementering av föräldrastödsprogram inom primärvården. Vi genomför en randomiserad kontrollerad studie vid flera mottagningar i Region Stockholm där vi jämför Komet i grupp med internetförmedlad Komet. Det övergripande syftet är att tillgängliggöra evidensbaserade behandlingar i primärvården.