Profile picture

Johanna Borg Bruchfeld

Doktorand

Om mig

Jag arbetar som ST-läkare i hematologi på ME Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset och är doktorand i Cancerepidemiologi-gruppen på KEP. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är på könsskillnader inom lymfomincidens och överlevnad och jag arbetar med data från det svenska lymfomregistret.

Utbildning

Läkarexamen (MD) från Linköpings Universitet 2015.