Om mig

Samordnare/internationell koordinator. Stöd för ledning och kommittéer avseende internationaliseringsfrågor. Internationell koordinator för KI:s samarbeten med Nanyang Technological University (Singapore) och National University of Singapore. Samordnar KI:s medverkan i South Africa Sweden University Forum (SASUF). Avtalsförhandlingar, tex avtal om dubbel och gemensam examen inom forskarutbildning. Samordnare i internationaliseringsrådet.