1-johan_reutfors_foto.jpg

Johan Reutfors

Senior forskare

Om mig

Min akademiska bakgrund innefattar en magisterexamen i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitetet, där studerade vid läkarlinjen och examinerades som läkare från samma universitet år 2000. Jag disputerade vid enheten för klinisk epidemiologi (KEP), Karolinska Institutet år 2010, när jag försvarade avhandlingen ”Epidemiologiska studier på självmordsbenägna patienter med psykiatriska sjukdomar”. År 2016 utnämndes jag till docent i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Efter min läkarutbildning har jag arbetat som läkare bl a i Stockholm, Gävle, Östersund och Arendal i Norge. Jag blev legitimerad läkare 2003, varpå jag genomgick specialistutbildning i psykiatri vid Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Sedan jag blivit specialist i psykiatri 2011 har jag varit överläkare vid denna klinik. Jag har även varit studierektor för Forskarskolan för kliniker inom epidemiologi vid KI/SLL mellan 2014-2016.

Bland mina uppgifter vid Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) ingår att vara forskare, forskningskoordinator och gruppledare för profilområdet ”CNS och läkemedel”. Genom forskning strävar jag efter att öka vår kunskap inom psykiatri och centrala nervsystemets sjukdomar genom att använda epidemiologiska metoder i stora register-baserade studier.