johan_foto.jpg

Johan Lundin Kleberg

Forskningsspecialist

Jag är legitimerad psykolog och forskare vid insitutionen för klinisk neurovetenskap och BUP KFE.

Om mig

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2018, och blev docent i psykologi 2020.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om social uppmärksamhet hos barn och ungdomar från spädbarnsår till tonår. Jag använder olika experimentella metoder, till exempel ögonrörelsemätning (eye tracking) och pupillometri för att undersöka flera frågeställningar:

- Kan man förstå skillnader och likheter mellan autismspektrumtillstånd och social ångest genom att studera snabba uppmärksamhetsskiften mot ansikten och andra socialt viktiga stimuli? Den kunskapen kan hjälpa oss att utveckla nya behandlingar och bättre diagnostik.

- Tidigare forskning tyder på att ungdomar med social ångest har svårigheter med att uppmärksamma vissa sociala stimui, till exempel ansiktsuttryck, på ett flexibelt sätt. Påverkar människors spontana tendens att rikta uppmärksamheten mot eller från social information hur väl vi kan ta till oss KBT-behandlingar för social ångest? Och förändras den uppmärksamheten genom effektiva behandlingar?

- Williams syndrom är ett ovanligt genetiskt tillstånd som leder till en unik profil av svårigheter och styrkor med social interaktion, uppmärksamhet och kognition. Jag forskar om hur den profilen ser ut och påverkar personer med Williams syndrom i vardagen.

- Yngre syskon till barn med autismspektrumtillstånd har en högre risk olika typer av utvecklingsavvikelser, bland annat autismspektrumtillstånd. Jag samarbetar med forskare i Projekt Småsyskon vid Uppsala universitet och Karolinska institutet för att förstå de tidigaste tecknen på, och mekanismerna bakom, detta. 

- Barn med ADHD och ADD har ofta svårigheter både med olika typer av uppmärksamhet, och med att hantera känslor och relationer. Jag samarbetar med forskare vid Uppsala barn- och babylab för att förstå mer om detta.

 

 

 

Publikationer

 1. Löwenberg, E.B, Aili, F., Serlachius, E., Högström, J. & Kleberg, J.L. (accepted for publication). Reduced left visual field bias for faces in adolescents with social anxiety disorder. Cognitive Neuropsychiatry
 2. Kleberg, J.L, Högström, J., Sundström, K., Frick, A. & Serlachius, E. (accepted for publication). Delayed gaze shifts away from others’ eyes in children and adolescents with social anxiety disorder. Journal of Affective Disorders
 3. Espinosa, L.*, Kleberg, J.L*, Hofvander, B., Berggren, S., Bölte, S. & Olsson, A. Enhanced social learning of threat in adults with autism (accepted for publication). Molecular Autism (*Equal participation)
 4. Kleberg, J.L, Frick, M.A, & Brocki, K.C (2020). Can auditory warning signals normalize eye movements in children with ADHD? European Child & Adolescent Psychiatry. DOI: 10.1007/s00787-020-01484-w
 5. Kleberg, J.L, Frick, M.A, & Brocki, K.C (2020). Increased pupil dilation to happy faces in children with hyperactive/impulsive symptoms of ADHD. Development and Psychopathology
 6. Högström, J., Nordh, M., Larson Lindal, M., Taylor, E., Serlachius, E., & Kleberg, J.L (2019). Visual attention to emotional faces in adolescents with social anxiety disorder receiving cognitive behavioral therapy. PloS one14(11), e0225603. doi:10.1371/journal.pone.0225603
 7. Kleberg, J.L, Hanqvist, C., Serlachius, E. & Högström, J. (2019). Pupil dilation to emotional expressions in adolescent social anxiety disorder is related to treatment outcome. Journal of Anxiety Disorders, 65, 26-33. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.04.006
 8. Kleberg, J.L, Nyström, P., Bölte, S. & Falck-Ytter, T. (2019). Sex Differences in Social Attention in Infants at Risk for Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 49(4),1342-1351 DOI : 10.1007/s10803-018-3799-z
 9. Kleberg, J. L., del Bianco, T., & Falck-Ytter, T (2019). How Infants’ arousal influences their visual search. Child Development, 90 (4), 1413-1423
 10. Kleberg, J. L. (2018). Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing Children (Doctoral dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis).
 11. Kleberg, J. L., Högström, J., Nord, M., Bölte, S., Serlachius, E., & Falck-Ytter, T. (2017). Autistic Traits and Symptoms of Social Anxiety are Differentially Related to Attention to Others’ Eyes in Social Anxiety Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders47(12), 3814-3821.
 12. Kleberg, J. L., Thorup, E., & Falck‐Ytter, T. (2017). Visual orienting in children with autism: Hyper‐responsiveness to human eyes presented after a brief alerting audio‐signal, but hyporesponsiveness to eyes presented without sound. Autism Research10(2), 246-250.
 13. Thorup, E., Kleberg, J. L., & Falck-Ytter, T. (2017). Gaze Following in Children with Autism: Do High Interest Objects Boost Performance? Journal of Autism and Developmental Disorders47(3), 626-635
 14. Kleberg, J. L., Thorup, E., & Falck‐Ytter, T. (2017). Reduced visual disengagement but intact phasic alerting in young children with autism. Autism Research10(3), 539-545.
 15. Kleberg, J. L., Selbing, I., Lundqvist, D., Hofvander, B., & Olsson, A. (2015). Spontaneous eye movements and trait empathy predict vicarious learning of fear. International Journal of Psychophysiology98(3), 577-583.
 16. Kleberg, J. L. (2015). Resting state arousal and functional connectivity in autism spectrum disorder. Journal of Neurophysiology113(9), 3035-3037.
 17. Kleberg, J. L., Lindberg, C., & Winblad, S. (2014). Facial memory deficits in myotonic dystrophy type 1. Acta Neurologica Scandinavica130(5), 312-318.