ki_profile_picture_johan_karlsson_torlen.jpg

Johan Karlsson Törlén

Anknuten till Forskning

Anknuten, disputerat vid Karolinska Institutet 2019. Specialistläkare i hematologi inom medicinska enheten Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation (CAST) på Karolinska Universitetssjukhuset

Loading bibliometrics...