image3.jpg

Johan Isaksson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och docent inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag är affilierad till Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND) och arbetar inom projektet Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden (RATSS). Inom RATSS utforskas orsaker till autismspektrumtillstånd och ADHD med hjälp av tvillingpar med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.