Johan Hartman

Johan Hartman

Professor/överläkare

Om mig

Jag är professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Mitt specialistområde är bröstsjukdomar och jag har ämnesområdesansvar för bröstpatologi. Sedan 2020 är jag vetenskaplig sekreterare för svensk förening för patologi. Jag är medgrundare till Stratipath, ett spinn-off baserat på vår AI-forskning vid Karolinska Institutet med målsättning att förbättra diagnostiken av cancerpatienter, https://www.stratipath.com/

Mellan 2017-2022 var jag medlem och sammankallande i bröst-KVAST och representant för patologi i Nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer.

Forskningsbeskrivning

Min forskargrupp arbetar med bröstcancerdiagnostik, huvudsakligen fokuserad på individanpassad behandlingsprediktion. Målsättningen är att kunna ge rätt behandling till rätt patient genom modern diagnostik. Forskningen inkluderar digital bildanalys av biomarkörer, organotypiska patientderiverade ex vivo modeller mm. Se mer information på vår externa hemsida; http://hartmanlab.org/

 

Pedagogiska meriter

Tidigare huvudhandledare för fem doktorander (Ran Ma, Gustaf Rosin, Karthik Gowindasamy, Gustav Stålhammar, Stephanie Robertson), pågående huvudhandledare för tre doktorander.
Regelbunden föreläsare inom patologi och tumörbiologi vid Karolinska Institutet på grund- och avancerad nivå.

Akademiska priser och utmärkelser

KIs pris för Innovation 2023

Athenapriset 2022

Sophiastipendiet 2020

Clinical Investigator award 2016, Cancerfonden

Alvarengas award 2013, Swedish Society of Medicine.

Asklepios award 2009, Swedish Society of Medicine 

The Anders Wall award, 2006

The McKinsey Award 2007 at Karolinska Institutet (www.mckinsey.com) for “combining exceptional academic results and medical research”