Om mig

Jag har en bakgrund som klinisk psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, jag är även tekniskt utbildad och har arbetat som tågförare och trafikledare i Stockholms tunnelbana. Sedan 2016 har jag arbetat som konsult med organisations- och styrningsfrågor relaterat säkerhet och personpåkörningsprevention på järnvägen parallellt med kliniskt arbete på mottagning.

Jag är idag anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm och tillhör Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) där jag arbetar som sakkunnig med frågor som handlar om suicid i transportsystemet och i offentliga miljöer.

I rollen som sakkunnig ingår att ge stöd till olika regionala och nationella infrastrukturprojekt, samt driva forskning- och innovation på området. Återkommande samarbetspartners är bland andra Trafikverket, SL samt kommuner och regioner.

Just nu är jag projektledare i ett flerårigt forskningsprojekt på uppdrag av Trafikverket som handlar om att bättre förstå förekomst och orsak till suicidhandlingar vid broar, järnväg samt vägtrafik.

Jag är särskilt intresserad av att utveckla skalbara suicidpreventionsmetoder lämpade för transportsystemet.

 

Urval av publikationer

 • Fredin-Knutzén J, Olsson, N., Rosberg, T., Thorslund, B., & Lidestam, B. Train drivers' work-related stress and job satisfaction; 2023. Journal of Occupational and Enviromental Medicine.
 • Fredin-Knutzén J, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Suicid vid broar i Sverige: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet; 2023.
 • Fredin-Knutzén J, Hadlaczky, G., Andersson, A.-L., & Sokolowski, M. A pilot study evaluating the effectiveness of preventing railway suicides by mid-track fencing, which restrict easy access to high-speed train tracks; 2022. Journal of Safety Research, S0022437522001335. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.08.019
 • Fredin-Knutzén J. Kartläggning av suicidhandlingar i SL:s spårbundna trafik.; 2022. Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet
 • Andersson A-L, Risenfeld M, Fredin-Knutzén J, Hadlaczky G, Sokolwski M.Skadehändelser från broar i Sverige år 2008-2020 samt metod för framtagande av underlag; 2022. Trafikverket
 • Fredin-Knutzén J, Lundberg P, Hallin F, Wendesten A, Lantz M. Kombinationslösning av personsäkerhet- och viltnätstängsel; 2021. Afry/Trafikverket
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. Staket i plattformsände vid Stockholms södra – En åtgärd för att minska riskerna för obehöriga i spår; 2021. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Förstudie Suicid i transportsystemet; 2020. Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.
 • Wigren A, Fredin-Knutzén J, ”Obehöriga i Spår” ‒ Sambandet med tätorter. Analys och ågärdsförslag för att minska riskerna för personpåkörningar och förseningar på grund av “Obehöriga i Spår.”; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Salminen, R., Eliasson, J., Sundberg, B., Tillström, T., Walldan, D., Dempe, L., Forsberg, C., Kjellman, M., & Olsson, B.-M. ”Obehöriga i spår” i Göteborg—Branschgemensam utredning av två belastade sträckor i Region Väst; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. Motiv bakom merförseningar registrerade som OMÄ02 “Obehöriga i Spåret.”; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J., Källbom, J., Tugén, O., Landin, H., Torin, A., Ståhl, J., Bonnevier, M., Kjellman, M., Tylenius, F., & Olsson, B.-M. ”Obehöriga i spår” Norrköping -Linköping—Branschgemensam utredning av en belastad sträcka i Region Öst; 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. ”Obehöriga i spår”-belastade platser. Underlag för prioritering av åtgärder; 2018. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Grundberg, A., Sjölund, J., Stenholm, E., Berg, L., Hallberg, P., Törnkvist, J., Tylenius, F., Eriksson, Ö., Wigren, A., Rådbo, H., Andersson, A.-L., Handspik, Y., Welander, A.-S., Jenelius, M., Kjellman, M., Lokrantz-Bernitz, D., & Olsson, B.-M. Obehöriga i spår vid Årstaberg , Upplands Väsby och Järna—Analys och åtgärdsförslag för tre belastade platser i Region Stockholm; 2018. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
 • Fredin-Knutzén J, Mustelin C-H, Forsell M, Monteiro Duarte C, Levin A, Duintjer A. Repetitionsutbildning I omhändertagande för Trafikledare inom Tunnelbanan; 2017. MTR Tunnelbanan

 

Internationella möten och konferenser

 • Fredin-Knutzén J. (2022-11-11). Implementation of Camera Surveyance for Suicide Prevention in the Stockholm Metro System [presentation]. Tresp-meeting, Danish Research Institute of Suicide Prevention, Online.
 • Fredin-Knutzén J. (2022-09-30). Preliminary results from a pilot study evaluating lengthwise fences at exiting platform ends [presentation]. Tresp-meeting, International Union of Railways (UIC), London, UK.
 • Fredin-Knutzén J. (2022-08-25). Mid-track fencing prevents suicides at a railway station – a pilot study [presentation]. ESSSB 19, Copenhagen, Denmark.
 • Fredin-Knutzén J. (2022-07-01). Mid-track fencing prevents suicides at a railway station – a pilot study [presentation]. Tresp-meeting, International Union of Railways (UIC), Online.