Fotografi av Johan Fredin-Knutzén

Johan Fredin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är har en bakgrund som klinisk psykolog från barn- och ungdomspsykiatrin samt som konsult inom organisations- och styrningsfrågor inom spårbunden trafik.

Jag är idag anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm och tillhör Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) där jag arbetar som sakkunnig inom suicid i transportsystemet.

I rollen som sakkunnig ingår att ge stöd till olika infrastrukturprojekt samt driva utvecklingsprojekt och forskning knutet till området.

Just nu är jag delaktig i två större projekt, det ena är tillsammans med SL och handlar om att beskriva status i dagens spårbundna trafik samt att testa och utvärdera potentiellt suicidpreventiva interventioner i tunnelbanan. Det andra projektet är ett forskningsprojekt på uppdrag av Trafikverket och handlar om suicidhandlingar vid broar, järnväg samt vägtrafik.

Jag är särskilt intresserad av att arbeta med utvecklingen av kostnadseffektiva och skalbara interventioner lämpade för transportsystemet.

Loading bibliometrics...