Fotografi av Johan Fredin-Knutzén

Johan Fredin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag har en bakgrund som klinisk psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, jag är även tekniskt utbildad och har arbetat som tågförare och trafikledare i Stockholms tunnelbana. Sedan 2016 har jag arbetat som konsult med organisations- och styrningsfrågor i spårbunden trafik.

Jag är idag anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm och tillhör Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) där jag arbetar som sakkunnig i suicid i transportsystemet.

I rollen som sakkunnig ingår att ge stöd till olika regionala och nationella infrastrukturprojekt, samt driva forskning- och innovation på området.

Just nu är jag projektledare i två större projekt. Det ena är att tillsammans med SL beskriva status i dagens spårbundna SL-trafik, samt att testa och utvärdera potentiellt suicidpreventiva interventioner i tunnelbanan. Det andra projektet är ett flerårigt forskningsprojekt på uppdrag av Trafikverket som handlar om att bättre förstå förekomst och orsak till suicidhandlingar vid broar, järnväg samt vägtrafik.

Jag är särskilt intresserad av att arbeta med utvecklingen av kostnadseffektiva och skalbara suicidpreventionsmetoder lämpade för transportsystemet.