Om mig

Jag har en bakgrund som klinisk psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, jag är även tekniskt utbildad inom spårtrafik. Sedan 2016 har jag arbetat med organisations- och styrningsfrågor relaterat säkerhet och personpåkörningsprevention i spårbunden trafik.

Jag är idag anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm och tillhör Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) där jag arbetar som sakkunnig i suicid i transportsystemet.

I rollen som sakkunnig ingår att ge stöd till olika regionala och nationella infrastrukturprojekt, samt driva forskning- och innovation på området.

Just nu är jag projektledare i ett flerårigt forskningsprojekt på uppdrag av Trafikverket som handlar om att bättre förstå förekomst och orsak till suicidhandlingar vid broar, järnväg samt vägtrafik.

Jag är särskilt intresserad av att arbeta med utvecklingen av kostnadseffektiva och skalbara suicidpreventionsmetoder lämpade för transportsystemet.

 

Urval av publikationer

 • Andersson A-L, Risenfeld M, Fredin-Knutzén J, Hadlaczky G, Sokolwski M.Skadehändelser från broar i Sverige år 2008-2020 samt metod för framtagande av underlag; 2022. Trafikverket
 • Fredin-Knutzén J, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Evaluating the effectiveness of preventing railway suicide by mid- track fencing which restrict easy access to high-speed train tracks; 2022. In press
 • Fredin-Knutzén J, Lundberg P, Hallin F, Wendesten A, Lantz M. Kombinationslösning av personsäkerhet- och viltnätstängsel; 2021. Afry/Trafikverket
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. Staket i plattformsände vid Stockholms södra – En åtgärd för att minska riskerna för obehöriga i spår; 2021. TTT/JBS
 • Fredin-Knutzén J, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Förstudie Suicid i transportsystemet. Stockholm: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet; 2020.
 • Wigren A, Fredin-Knutzén J. ”Obehöriga i Spår” ‒ Sambandet med tätorter. Analys och ågärdsförslag för att minska riskerna för personpåkörningar och förseningar på grund av “Obehöriga i Spår.”; 2019. TTT/JBS
 • ”Obehöriga i spår” i Göteborg – Branschgemensam utredning av två belastade sträckor i region väst; 2019. TTT/JBS
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. Motiv bakom merförseningar registrerade som OMÄ02 “Obehöriga i Spåret.”; 2019.TTT/JBS
 • Obehöriga i spår Norrköping-Linköping – Branschgemensam utredning av en belastad sträcka i region öst; 2018. TTT/JBS
 • Fredin-Knutzén J, Wigren A. ”Obehöriga i spår”-belastade platser. Underlag för prioritering av åtgärder; 2018.TTT/JBS
 • Obehöriga i spår vid Årstaberg, Upplands Väsby och Järna – Analys och åtgärdsförslag för tre belastade platser i region Stockholm; 2018. TTT/JBS
 • Fredin-Knutzén J, Mustelin C-H, Forsell M, Monteiro Duarte C, Levin A, Duintjer A. Repetitionsutbildning I omhändertagande för Trafikledare inom Tunnelbanan; 2017. MTR Tunnelbanan