Johan LM Björkegren

Johan Björkegren

Senior forskare

Med fokus på hjärt-kärlsjukdom är det övergripande målet med forskningen att generera och analysera multimodala och högdimensionella (”big”) databaser, för att från dessa beräkna fram robusta nätverk.

Om mig

2013-           

  • PROFESSOR | Genetics and Genomic Sciences
  • PROFESSOR | Medicine, Cardiology

Department of Genetics and Genomic Sciences, Icahn Institute for Genomics and Multiscale Biology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY

2003- Associate Professor of Molecular Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

2015- Visiting Professor, University of Tartu, Tartu, Estonia

Forskningsbeskrivning

Med fokus på hjärt-kärlsjukdom är det övergripande målet med vår forskning att generera och analysera multimodala och högdimensionell (”big”) databaser, för att från dessa beräkna fram robusta nätverksmodeller av humanbiologi och sjukdom. Nätverksmodeller har en stark potential att förbättra vår förmåga att tidigt diagnosticera sjukdom, identifiera nya behandlingar samt att följa hur olika behandlingsstrategier påverkar sjukdomsförloppet.

För att utveckla nätverksmodeller har min forskargrupp initierat en rad studier med tonvikten på bred klinisk karaktäristik som tillsammans med detaljerad bilddiagnostisk och flera lager av -omik data (vävnads- och cellnivå data i form av DNA, RNA, och proteiner).  Vi är övertygade om att komplexa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom inte enbart kan förstås genom studier av enskilda gener i isolerade sjukdomsvägar (”pathways”). Parallellt måste den övergripande förståelsen för hur etablerade och nya sjukdomsvägar hänger ihop och påverkar varandra, både inom och mellan sjukdomsrelevanta vävnader och organ förbättras. Utan välfungerande nätverksmodeller riskerar vi utvecklingen av precisionsmedicin.

STARNET studien

STARNET studien (Stockholm-Tartu Atherosclerosis Reverse Network Engineering Task) är central för vår verksamhet och mål: Sedan 2007 har vi i samarbete med Dr. Arno Ruusalepp, chef för Thoraxkirurgen på Tartu Universitetssjukhus i Estland, samlat sjukdomsrelevanta vävnadsprover från över 1500 patienter både med och utan hjärt-kärlsjukdom. STARNET omfattar idag omikdata på tusentals vävnader från hundratals av dessa patienter, vilket resulterat i publikationer i ledande tidskrifter.

Mer detaljer om vår forskning finns på min engelska KI profilsida

Publikationer

Komplett lista över mina publicerade arbeten