johan_foto.jpg

Johan Berglund

Forskarassistent

Johan Berglund är MR-fysiker och forskarassistent verksam vid Karolinska Institutet och anknuten till Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Om mig

MR-fysiker och forskarassistent verksam vid Karolinska Institutet och anknuten till Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har disputerat inom MR-fysik vid Uppsala Universitet. Jag forskar inom teknologiutveckling for Magnetisk Resonanstomografi (MRT), inklusive design av pulssekvenser och algoritmer för bildrekonstruktion. Jag undervisar både studenter och professionella Radiologer, Röntgensjuksköterskor och Sjukhusfysiker inom MR-fysik.

Forskningsbeskrivning

Fokus för min doktorsavhandling är separation av MR-signal från vatten respektive fett. Fett/vatten-separation är av stor betydelse inom diagnostisk MRT, i första hand tack vare sin utmärkta förmåga att avlägsna den starka bildsignalen från fett, men även för att identifiering och karaktärisering av fett kan vara värdefullt i sig självt. Efter att ha ingått i Stefan Skares forskargrupp vid Karolinska Institutet har jag fortsatt denna forskning, med fokus på att utveckla mer effektiva pulssekvenser för fett/vatten-separerad MRT. Jag har också anslutit mig till gruppens arbete inom rörelsekorrektion. Ofrivilliga patientrörelser är ett stort och bestående problem inom MRT. Inom detta forskningsfält fokuserar jag på att korrigera för huvudrörelser i realtid, med målet att åstadkomma en fullständig och rörelserobust MR-undersökning av hjärnan.

Pedagogiska meriter

Jag har uppdrag som lärare på följande utbildningar:

  • ST-utbildning inom Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet, Karolinska Institutet
  • Sjukhusfysikerprogrammet, Stockholms Universitet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset

Jag har också undervisat på följande kurser för professionell klinisk personal:

  • MRT – grunderna och basal klinik, Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
  • MR-fysik för kliniker, Svensk Förening för Neuroradiologi

Jag har utvecklat BlochBuster, ett undervisningsverktyg för att skapa animerade simuleringar av Bloch-ekvationerna, skriven i Python. BlochBuster finns fritt tillgänglig på GitHub: https://github.com/bretglun/BlochBuster

Utbildning

  • Doktor i MR-fysik, Uppsala Universitet 2011
  • Civilingenjör i Teknisk Fysik, Uppsala Universitet 2008
Loading bibliometrics...