johan_foto.jpg

Jag är legitimerad psykolog och forskare vid insitutionen för klinisk neurovetenskap och BUP KFE.

Johan Lundin Kleberg

Anknuten till Forskning

Jag är legitimerad psykolog och forskare vid insitutionen för klinisk neurovetenskap och BUP KFE.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om social uppmärksamhet hos barn och ungdomar från spädbarnsår till tonår. Jag använder olika experimentella metoder, till exempel ögonrörelsemätning (eye tracking) och pupillometri för att undersöka flera frågeställningar:

- Kan man förstå skillnader och likheter mellan autismspektrumtillstånd och social ångest genom att studera snabba uppmärksamhetsskiften mot ansikten och andra socialt viktiga stimuli? Den kunskapen kan hjälpa oss att utveckla nya behandlingar och bättre diagnostik.

- Tidigare forskning tyder på att ungdomar med social ångest har svårigheter med att uppmärksamma vissa sociala stimui, till exempel ansiktsuttryck, på ett flexibelt sätt. Påverkar människors spontana tendens att rikta uppmärksamheten mot eller från social information hur väl vi kan ta till oss KBT-behandlingar för social ångest? Och förändras den uppmärksamheten genom effektiva behandlingar?

- Yngre syskon till barn med autismspektrumtillstånd har en högre risk olika typer av utvecklingsavvikelser, bland annat autismspektrumtillstånd. Jag samarbetar med forskare i Projekt Småsyskon vid Uppsala universitet och Karolinska institutet för att förstå de tidigaste tecknen på, och mekanismerna bakom, detta. 

- Barn med ADHD och ADD har ofta svårigheter både med olika typer av uppmärksamhet, och med att hantera känslor och relationer. Jag samarbetar med forskare vid Uppsala barn- och babylab för att förstå mer om detta.

 

 

 

Publikationer

Kleberg, J.L, Nyström, P., Bölte, S. & Falck-Ytter, T. (accepted for publication). Sex Differences in Social Attention in Infant Siblings of Children with Autism (accepted for publication). Journal of Autism and Developmental Disorders. DOI : 10.1007/s10803-018-3799-z

Kleberg, J. L., del Bianco, T., & Falck-Ytter, T (accepted for publication). How infants arousal influence their visual search. Child Development.

Kleberg, J. L. (2018). Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing Children (Doctoral dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis).

Kleberg, J. L., Högström, J., Nord, M., Bölte, S., Serlachius, E., & Falck-Ytter, T. (2017). Autistic Traits and Symptoms of Social Anxiety are Differentially Related to Attention to Others’ Eyes in Social Anxiety Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(12), 3814-3821.

Kleberg, J. L., Thorup, E., & Falck‐Ytter, T. (2017). Visual orienting in children with autism: Hyper‐responsiveness to human eyes presented after a brief alerting audio‐signal, but hyporesponsiveness to eyes presented without sound. Autism Research, 10(2), 246-250.

Thorup, E., Kleberg, J. L., & Falck-Ytter, T. (2017). Gaze Following in Children with Autism: Do High Interest Objects Boost Performance? Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(3), 626-635

Kleberg, J. L., Thorup, E., & Falck‐Ytter, T. (2017). Reduced visual disengagement but intact phasic alerting in young children with autism. Autism Research, 10(3), 539-545.

Kleberg, J. L., Selbing, I., Lundqvist, D., Hofvander, B., & Olsson, A. (2015). Spontaneous eye movements and trait empathy predict vicarious learning of fear. International Journal of Psychophysiology, 98(3), 577-583.

Kleberg, J. L. (2015). Resting state arousal and functional connectivity in autism spectrum disorder. Journal of Neurophysiology, 113(9), 3035-3037.

Kleberg, J. L., Lindberg, C., & Winblad, S. (2014). Facial memory deficits in myotonic dystrophy type 1. Acta Neurologica Scandinavica, 130(5), 312-318.

Loading bibliometrics...