Om mig

Samordnare/internationell koordinator. Stöd för ledning och verksamhetsstyrelser avseende internationaliseringsfrågor. Internationell koordinator för KI:s samarbeten med Nanyang Technological University (Singapore) och National University of Singapore, Stellenbosch University (Sydafrika). Avtalsförhandlingar, tex avtal om dubbel och gemensam examen inom forskarutbildning. Samordnare i strategiskt råd för internationella frågor. 

Loading bibliometrics...