joelle.ruegg.jpg

Joelle Rüegg

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är Docent i Toxikologi och gruppledare för Molekylärtoxikologi och Epigenetik gruppen på Insitutet för Miljömedicin, enheten för Integrativ Toxikologi. Målet med min forskning är att förstå hur hormonstörande kemikalier påverkar människans hjärnutveckling.

Läs mer om mig på engelska sidan.