Om mig

Clinical Urologist at Capio StGörans sjukhus.

PhD student at Clinical Sciences Danderyd Hospital (KIDS). 

Affiliated to Medical Epidemiology and Biostatistics.

Forskningsbeskrivning

Prostatacancer är en mycket vanlig och även dödlig sjukdom. Historiskt har man initialt haft som riktlinje att bota alla. Vartefter har det blivit mer känt att lokaliserad prostatacancer i de flesta fall är en icke-dödlig sjukdom, det vill säga att patienten hinner dö av annan orsak.  Vi vill utreda riskfaktorer för fynd av klinisk signifikant prostatacancer med målet att bättre kunna selektera män som ska rekommenderas utredning eventuellt i form av ett framtida nationellt screeningprogram. De potentiella riskfaktorer/markörer jag kommer undersöka i mina projekt är prostatapalpation, Sthlm-3 testet (ett test bestående av kombination av kliniska variabler, proteinmarkörer och genetiska markörer) och cirkulerande tumör DNA i blod.  Vår hypotes är att vi med hjälp av kombinationen av dessa markörer kan förbättra träffsäkerheten att selektera män med hög risk att ha en potentiellt dödlig prostatacancer, så kallad klinisk signifikant cancer, som behöver utredas vidare. Vi använder data från flera populationsbaserade både randomiserade och icke-randomiserade kohortstudier där vi jämför olika sätt att predicera risk för dödlig prostatacancer.  Resultatet av forskningen kommer resultera i förutsättningar för att förbättra screening för prostatacancer och minskat lidande hos den delen av befolkningen.

Publikationer:

Digital Rectal Examination in Stockholm3 Biomarker-based Prostate Cancer Screening Andersson, Joel et. al. European Urology Open Science: Vol. 44, pp. 69-75, 

https://doi.org/10.1016/j.euros.2022.08.006

Utbildning

Specialist degree, Urology, Swedish National Board of Health and Welfare, 2018

MD, Swedish National Board of Health and Welfare, 2012

BSc, medicine, Karolinska Institutet, 2008