Principal Investigator, Group Leader

Joana Pereira

Senior forskare

Om mig

Jag är för närvarande en postdoc vid avdelningen för klinisk geriatrik. Jag har en PhD i biomedicin vid universitetet i Barcelona.

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar med strukturell MRI, funktionell MRI och diffusion tensor imaging i Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Mina projekt är inriktade på bedömning av hjärn uppkoppling och nätverkstopologin i prekliniska och kliniska faser av dessa sjukdomar.