Joakim Eckerström

Joachim Eckerström

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Joachim Eckerström är doktorand vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Huvudhandledare är Kent-Inge Perseius och bihandledare är Lena Flyckt, Nitya Jayaram-Lindström samt Andreas Carlborg.

Forskningsbeskrivning

Självvald inläggning (SI) är en intervention som möjliggör självstyrda inläggningar inom psykiatrisk heldygnsvård för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Syftet med SI är att vid ökad stress och hotande kris, erbjuda time-out och krishantering i en trygg miljö. Målet är att främja konstruktiv självreglering av känslor och användandet av konstruktiva hanteringsstrategier, samt därmed förebygga självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Att skapa förutsättningar för att själv kunna hantera sina symptom, samt att uppnå ökad autonomi och självkänsla är centrala delar av interventionen. 

Svensk titel: Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Engelsk titel: Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm

Skrivet om projektet i media (utdrag):

Publikatoner:

Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm: nurses' perspectives - person-centred care in clinical practice. Eckerström J, Allenius E, Helleman M, Flyckt L, Perseius KI, Omerov P Int J Qual Stud Health Well-being 2019 Dec;14(1):1667133

Loading bibliometrics...