Portrait

Joachim Nilsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag disputerade 2022 vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Avidity-guided Radionuclide Therapy for Thyroid Cancer". Avhandlingen kartlade jodaviditet i papillär och lågt differentierad tyreoideacancer och studerade hur adjuvant behandling med radioaktivt jod kan anpassas efter förväntad behandlingseffekt.

Efter avhandlingen har jag fortsatt forska om tyreoideacancer och om radionuklidterapier på ett bredare plan.

Arbetar kliniskt främst med radionuklidterapi och terapirelaterad bildtagning som sjukhusfysiker vid Nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Enhetsledare för fysikergruppen vid avdelningen.