Portrait

Joachim Nilsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Min forskning handlar om klinisk radionuklidterapi med ett speciellt fokus på tyreoideacancer. Jag disputerade 2022 vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Avidity-guided Radionuclide Therapy for Thyroid Cancer". Avhandlingen kartlade jodaviditet i papillär och lågt differentierad tyreoideacancer och studerade hur adjuvant behandling med radioaktivt jod kan anpassas efter förväntad behandlingseffekt.

Jag arbetar kliniskt främst med radionuklidterapi och terapirelaterad bildtagning som sjukhusfysiker vid Nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Jag är också enhetsledare för fysikergruppen vid avdelningen.

Vid sidan om mitt kliniska arbete är jag medlem i Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) vid Karolinska Institutet och Socialstyrelsen.