Om mig

Joachim Eckerström, PhD, disputerade år 2022 vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Postdokprojekt:

Virtuella patienter (VP) inom psykiatrin

Självvald inläggning (generisk modell)

Doktorandprojekt:

Självvald inläggning (SI) är en intervention som möjliggör självstyrda inläggningar inom psykiatrisk heldygnsvård för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Syftet med SI är att vid ökad stress och hotande kris, erbjuda time-out och krishantering i en trygg miljö. Målet är att främja konstruktiv självreglering av känslor och användandet av konstruktiva hanteringsstrategier, samt därmed förebygga självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Att skapa förutsättningar för att själv kunna hantera sina symptom, samt att uppnå ökad autonomi och självkänsla är centrala delar av interventionen. 

Svensk titel:
Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Engelsk titel:
Patient-Initiated Brief Admission (PIBA) for patients with emotional instability and self-harm

Huvudhandledare var Nitya Jayaram-Lindström och bihandledare var Lena Flyckt och Andreas Carlborg.

 

Avhandling:

Eckerström, J. (2022). Patient-initiated brief admission for emotional instability and self-harm. (Thesis). https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48081

 

Publikatoner:

Lindgren, T., Westdahl, J., Stjernswärd, S., Saliba-Gustafsson, E. A., Flyckt, L., Jayaram-Lindström, N. & Eckerström, J. (2023) Psychiatry Nurses’ Experiences of Patient-Initiated Brief Admission from Inpatient and Outpatient Perspectives: A Qualitative Exploratory Study, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2023.2270059

Eckerström, J., Carlborg, A., Flyckt, L. & Jayaram-Lindström, N. (2022) Patient-Initiated Brief Admission for Individuals with Emotional Instability and Self-Harm: An Evaluation of Psychiatric Symptoms and Health-Related Quality of Life, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2021.2018530

Eckerström, J., Flyckt, L., Carlborg, A., & Jayaram‐Lindström, N. (2020), Brief admission for patients with emotional instability and self‐harm: A qualitative analysis of patients’ experiences during crisis. Int J Mental Health Nurs, 29: 962-971. https://doi.org/10.1111/inm.12736

Eckerström, J., Allenius, E., Helleman, M., Flyckt, L., & Omerov, P. (2019). Brief admission (BA) for patients with emotional instability and self-harm: nurses' perspectives - person-centred care in clinical practice. International journal of qualitative studies on health and well-being14(1), 1667133. https://doi.org/10.1080/17482631.2019.1667133

 

Skrivet om självvald inläggning (doktorandprojektet) i media:

2022: 

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

Pedagogiska meriter

  • Behörighetsgivande högskolepedagogik, 15 hp (2017-2018) vid Dalarnas Högskola.
  • Arbetade under fem år (2017-2022) som högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola (RKH).
  • Varit kursansvarig och examinator inom sjuksköterskeprogrammet samt kursansvarig inom specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri vid RKH.
  • Undervisat bland annat om omvårdnadsdiagnostik och -bedömning, bemötande inom psykiatrisk vård och självvald inläggning. 
  • Handlett examensarbeten på kandidatnivå. 

Utbildning

  • Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Med. Dr. (2022) vid Karolinska Institutet.
  • Magisterexamen i vårdvetenskap, Fil. Mag. (2012) vid Ersta Sköndal Högskola.
  • Specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård (2012) vid Ersta Sköndal Högskola.
  • Kandidatexamen i omvårdnad, Fil. Kand. (2008) vid Jönköping University.
  • Sjuksköterskeexamen (2008) vid Jönköping University. 

Akademiska priser och utmärkelser