Jill Nyberg

Jill Nyberg

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Verksam som logoped sedan 1983.

Tidigare verksamhetsområdesansvarig för den logopediska verksamheten i Stockholms Kraniofaciala Team.

Anknuten till Enheten för Logopedi, CLINTEC, Karolinska Instituet sedan januari 2017.

Bedriver forskning, handledning av doktorand samt master studenter samt undervisning och examination av examensarbeten på Logopedprogrammet.

Forskningsbeskrivning

Huvudintresset är tal- och kommunikationsstörningar vid läpp-käk-gomspalt (LKG). Disputerade 2016 vid KI. Avhandlingstitel: Speech outcome in children with cleft palate treated with one-stage palate repair: Aspects of function and environment. (Talet hos barn födda med gomspalt, opererade med enstegsmetoden: Aspekter av funktion och omgivningsfaktorer).