Skip to main content
Jill Jönsson
Jag är enhetschef för internkommunikation och verksamhetsstöd på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om internkommunikation och webben.

Jill Jönsson

Enhetschef

Jag är enhetschef för internkommunikation och verksamhetsstöd på kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om internkommunikation och webben.

Om mig

Jag leder arbetet vid enheten för internkommunikation och verksamhetsstöd på Karolinska Institutet. Enheten stödjer och samordnar KI:s interna kommunikationsarbete med tjänster, strategier, råd och riktlinjer. Vid enheten förvaltas också KI:s webbplats ki.se

Jag är utbildad biomedicinare och journalist och har arbetet på KI sedan 2008, i huvudsak med att hjälpa forskare att sprida sina resultat mot externa målgrupper som media, näringsliv och allmänhet. Har även erfarenhet av innovationsfrågor, projektledning och verksamhetsutveckling. Sedan januari 2017 är jag enhetschef för internkommunikation och verksamhetsstöd. 

Du kan kontakta mig om du har frågor kring:

  • Rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor, inklusive att hyra in konsulter från KI:s kommunikatörspool,
  • Webbteamets arbete och webbförvaltning av KI:s webbplats ki.se
  • Introduktionsutbildning av nya kommunikatörer samt utbildning inom kommunikationsområdet för nuvarande medarbetare,
  • KI:s kommunikatörsnätverk.

Education

  • Produktionsledning, Berghs School of Communication, 2015
  • Journalisthögskolan JMG, Göteborg universitet, 2007
  • Master in Biomedicin, Linköpings universitet, 2001-2006
Loading bibliometrics...