Om mig

Sedan januari 2020 är jag doktorand på Institutet för miljömedicin, enheten för epidemiologi. Tidigare arbetade jag som forskningsassisent i ESTRID-studien inom samma enhet. Med en master i folkhälsovetenskap är jag särskilt intresserad av hur livsstil och levnadsvanor påverkar risken att insjukna i diabetes. I mitt doktorandprojekt fokuserar jag på interaktionen mellan gener och livsstil/miljö (tobaksanvändning, antibiotikaanvändning och tidigare infektioner).

Utbildning

MSc Folkhälsovetenskap. Uppsala universitet, 2015-2017.

Fil. mag. Kulturgeografi. Örebro universitet, 2003-2007.