Jesper Lagergren

Jesper Lagergren

Professor/överläkare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Akademisk kirurg med fokus på matstrups- och magsäckscancer och associerade tillstånd (som gastroesofageal refluxsjukdom, fetma och Helicobacter pylori-infektion) både i forskning och klinik.

Innehar två ordinarie kombinerade professurer och överläkartjänster: En på heltid vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, och en på deltid vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London. 

Medlem i Nobelförsamlingen.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för Övre GI Kirurgi

CV: Läkarexamen 1989, specialist i kirurgi 1996, disputation 1999, docent 2001, universitetslektor 2003 och professor i kirurgi sedan 2006, allt vid KI. Professor i övre gastrointestinal cancer vid King's College London sedan 2010.

Handledare: Hittills handlett 39 doktorander till disputation (varav 20 som huvudhandledare) och handleder för närvarande ytterligare 9 doktorander (varav 4 som huvudhandledare). Tidigare och nuvarande handledning av totalt 21 postdoktorala forskare.

Forskningsområde: Forskningen omfattar främst sjukdomar och operationer inom matstrupe och magsäck med fokus på orsaker till, förebyggande av och behandling av matstrups- och magsäckscancer. Studerar även tillstånd som är associerade med dessa tumörer, som Barrett's esofagus, gastroesofageal refluxsjukdom, fetma och infektion med Helicobacter pylori.

Publikationer, 20 utvalda av nära 400 peer review-granskade artiklar (63 % som siste- eller försteförfattare):

1. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux is a strong risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340:825-31. Last known journal impact factor (JIF) 70.7.

2. Lagergren J, Ye W, Bergström R, Nyrén O. Utility of endoscopic screening for upper gastrointestinal adenocarcinoma. JAMA 2000;284:961-2. JIF 51.3.

3. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Obesity and estrogen as risk factors for symptomatic gastroesophageal reflux. JAMA 2003;290:66-72. JIF 51.3.

4. Rouvelas I, Zeng W, Lindblad M, Viklund P, Ye W, Lagergren J. Survival after surgery for oesophageal cancer: a population-based study. Lancet Oncol 2005;6:864-70. JIF 35.4.

5. Lagergren J. Controversies surrounding body mass, reflux, and risk of oesophageal adenocarcinoma. Lancet Oncol 2006;7:347-9. JIF 35.4.

6. Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J. Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c3115. JIF 27.6.

7. Lagergren J, Ye W, Lagergren P, Lu Y. The risk of esophageal adenocarcinoma after antireflux surgery. Gastroenterology 2010;138:1297-1301. JIF 19.2.

8. Lagergren J, Lagergren P. Oesophageal cancer. BMJ 2010;341:c6280. JIF 27.6.

9. Lagergren J. Influence of obesity on the risk of esophageal disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2011;8:340-7. JIF 23.6.

10. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013;31:551-7. JIF 28.4.

11. Lagergren J, Lagergren P. Recent developments in esophageal adenocarcinoma. CA Cancer J Clin 2013;63:232-48. JIF 223.7.

12. Tao W, Lagergren J. Clinical management of obese patients with cancer. Nat Rev Clin Oncol 2013;10:519-33. JIF 34.1.

13. Maret-Ouda J, Brusselaers N, Lagergren J. What is the most effective treatment for severe gastro-oesophageal reflux disease? BMJ 2015;350. JIF 27.6.

14. Markar SR, Mackenzie H, Johar A, Lagergren P, Hanna GB, Lagergren J. Surgical proficiency gain and survival after esophagectomy for cancer. J Clin Oncol 2016;34:1528-36. JIF 28.4.

15. Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer: Seminar. Lancet 2017;390:2383-96. JIF 59.1.

16. Maret-Ouda J, Wahlin K, El-Serag HB, Lagergren J. Recurrence of gastro-oesophageal reflux symptoms following laparoscopic antireflux surgery in a nationwide cohort study. JAMA 2017;318:939-46. JIF 51.3.    

17. Sverdén E, Markar S, Agreus L, Lagergren J. Acute upper gastrointestinal bleeding. BMJ 2018;363:k4023. JIF 27.6.

18. Coleman H, Xie S, Lagergren J. The epidemiology of esophageal adenocarcinoma. Gastroenterology 2018;154:390-405. JIF 19.2.

19. Sverdén E, Agréus L, Dunn JM, Lagergren J. Peptic ulcer disease. BMJ 2019;367:l5495. JIF 27.6.

20. Kauppila J, Tao W, Santoni G, von Euler-Chelpin M, Lynge E, Tryggvadóttir L, Ness-Jensen E, Romundstad P, Pukkala E, Lagergren J. Effects of obesity surgery on overall and disease-specific mortality in a 5-country, population-based study. Gastroenterology 2019;157:119-27.  JIF 19.2.

Pedagogiska meriter

Docent år 2001 och professor sedan 2006. Numera främst handledning av doktorander och postdoktorala forskare, men också viss handledning av masterstudenter och läkarstuderande. Bedside-undervisning i kliniken och kliniska multidisciplinära konferenser. Lärare vid forskarutbildningskurser. Arrangör av seminarier, workshops och konferenser. Föreläsare vid konferenser både nationellt och internationellt.

Utbildning

Läkarexamen 1989

Specialistexamen i kirurgi 1996

Medicine doktorsexamen 1999

 

Akademiska priser och utmärkelser

 • "Hilda och Alfred Erikssons Prize" från Vetenskapsakademien år 2020. 
 • “United European Gastroenterology Research Prize” for excellence in clinical research (100,000 €) år 2017.
 • “TP Gunton Research Grant Winner” award from the British Medical Association (£50,000) år 2017.
 • Invald ledamot i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan 2017.
 • "Ambassadör" för matstrupscancer för tidningen The Lancet 2016-2019.
 • "Skandia Lennart Levis forskningspris" år 2011.
 • Ledare för en forskningskonstellation som fick omdömet "Outstanding" (högsta möjliga) vid KIs externa granskning ERA2010.
 • Invald medlem i “European Academy of Cancer Sciences” år 2010.
 • "Distinguished Professor Award" år 2009.
 • "Främsta forskarhandledare vid Karolinska" år 2007.
 • "Stora Forskarstipendiet i Kirurgi" år 2004, vilket var första året det delades ut.
 • "Axel Hirsch pris i cancerforskning" år 2002.
Loading bibliometrics...