Skip to main content

Om mig

Akademisk kirurg med fokus på matstrups- och magsäckscancer i både forskning och klinik som innehar två ordinarie kombinerade professurer och överläkartjänster: en heltid vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, och en deltid vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London. 

Medlem i Nobelförsamlingen.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för Övre GI Kirurgi

CV: Läkarexamen 1989, specialist i kirurgi 1996, disputation 1999, docent 2001, universitetslektor 2003 och professor i kirurgi sedan 2006, allt vid KI. Professor vid King's College London sedan 2010.

Handledare: Har handlett 37 doktorander till disputation (varav 18 som huvudhandledare) och handleder för närvarande ytterligare 11 doktorander (varav 6 som huvudhandledare). Handlett 18 postdoktorala forskare.

Forskningsområde: Forskningen omfattar sjukdomar och operationer inom matstrupe och magsäck med fokus på orsaker till, förebyggande av och behandling av matstrupscancer, och tillstånd som är associerade med denna tumör, som Barrett's esofagus, gastroesofageal refluxsjukdom och fetma.

Publikationer, 10 utvalda av över 350 peer review-granskade artiklar:

1. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux is a strong risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340:825-31.

2. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Obesity and estrogen as risk factors for symptomatic gastroesophageal reflux. JAMA 2003;290:66-72.

3. Rouvelas I, Zeng W, Lindblad M, Viklund P, Ye W, Lagergren J. Survival after surgery for oesophageal cancer: a population-based study. Lancet Oncol 2005;6:864-70.

4. Lagergren J. Controversies surrounding body mass, reflux, and risk of oesophageal adenocarcinoma. Lancet Oncol 2006;7:347-9.

5. Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J. Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c3115.

6. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013;31:551-7.

7. Lagergren J, Lagergren P. Recent developments in esophageal adenocarcinoma. CA Cancer J Clin 2013;63:232-48.

8. Markar SR, Mackenzie H, Johar A, Lagergren P, Hanna GB, Lagergren J. Surgical proficiency gain and survival after esophagectomy for cancer. J Clin Oncol 2016;34:1528-36.

9. Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer: Seminar. Lancet 2017;390:2383-96.

10. Maret-Ouda J, Wahlin K, El-Serag HB, Lagergren J. Recurrence of gastro-oesophageal reflux symptoms following laparoscopic antireflux surgery in a nationwide cohort study. JAMA 2017;318:939-46. JIF = 44.4.    

Pedagogiska meriter

Docent sedan 2001 och professor sedan 2006. Numera främst handledning av doktorander och postdoktorala forskare, men också viss handledning av masterstudenter och läkarstuderande som gör projekt hos oss. Bedside-undervisning i kliniken och kliniska multidisciplinära konferenser. Lärare vid forskarutbildningskurser. Arrangör av seminarier, workshops och konferenser. Föreläsare vid konferenser både nationellt och internationellt.

Utbildning

Läkarexamen 1989

Specialist i kirurgi 1996

Medicine doktorsexamen 1999

 

Akademiska priser och utmärkelser

 • “United European Gastroenterology Research Prize” for excellence in clinical research (100,000 €) år 2017.
 • “TP Gunton Research Grant Winner” award from the British Medical Association (£50,000) år 2017.
 • Invald ledamot i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan 2017.
 • "Ambassadör" för matstrupscancer för tidningen The Lancet 2016-2019.
 • "Skandia Lennart Levis forskningspris" år 2011.
 • Ledare för en forskningskonstellation som fick omdömet "Outstanding" (högsta möjliga) vid KIs externa granskning ERA2010.
 • Invald medlem i “European Academy of Cancer Sciences” år 2010.
 • "Distinguished Professor Award" år 2009.
 • "Främsta forskarhandledare vid Karolinska" år 2007.
 • "Stora Forskarstipendiet i Kirurgi" år 2004, vilket var första året det delades ut.
 • "Axel Hirsch pris i cancerforskning" år 2002.
Loading bibliometrics...