Skip to main content
Jesper Lagergren

Jesper Lagergren

Professor/överläkare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Akademisk kirurg med fokus på matstrups- och magsäckscancer i både forskning och klinik. Innehar två ordinarie professurer och överläkartjänster: en heltid vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, och en deltid vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London. 

Medlem i Nobelförsamlingen.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för Övre GI Kirurgi

CV: Läkarexamen 1989, specialist i kirurgi 1996, disputation 1999, docent 2001, universitetslektor 2003 och professor i kirurgi sedan 2006, allt vid KI. Professor i övre gastrointestinal cancer vid King's College London sedan 2010.

Handledare: Har handlett 38 doktorander till disputation (varav 19 som huvudhandledare) och handleder för närvarande ytterligare 10 doktorander (varav 5 som huvudhandledare). Har handlett 18 postdoktorala forskare.

Forskningsområde: Forskningen omfattar sjukdomar och operationer inom matstrupe och magsäck med fokus på orsaker till, förebyggande av och behandling av matstrups- och magsäckscancer, och tillstånd som är associerade med dessa tumörer, som Barrett's esofagus, gastroesofageal refluxsjukdom, fetma och infektion med Helicobacter pylori.

Publikationer, 10 utvalda av över 350 peer review-granskade artiklar:

1. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux is a strong risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340:825-31. Last known journal impact factor (JIF) 70.7.

2. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Obesity and estrogen as risk factors for symptomatic gastroesophageal reflux. JAMA 2003;290:66-72. JIF 51.3.

3. Rouvelas I, Zeng W, Lindblad M, Viklund P, Ye W, Lagergren J. Survival after surgery for oesophageal cancer: a population-based study. Lancet Oncol 2005;6:864-70. JIF 35.4.

4. Lagergren J. Controversies surrounding body mass, reflux, and risk of oesophageal adenocarcinoma. Lancet Oncol 2006;7:347-9. JIF 35.4.

5. Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J. Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c3115. JIF 27.6.

6. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013;31:551-7. JIF 28.4.

7. Lagergren J, Lagergren P. Recent developments in esophageal adenocarcinoma. CA Cancer J Clin 2013;63:232-48. JIF 223.7.

8. Markar SR, Mackenzie H, Johar A, Lagergren P, Hanna GB, Lagergren J. Surgical proficiency gain and survival after esophagectomy for cancer. J Clin Oncol 2016;34:1528-36. JIF 28.4.

9. Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer: Seminar. Lancet 2017;390:2383-96. JIF 59.1.

10. Maret-Ouda J, Wahlin K, El-Serag HB, Lagergren J. Recurrence of gastro-oesophageal reflux symptoms following laparoscopic antireflux surgery in a nationwide cohort study. JAMA 2017;318:939-46. JIF 51.3.    

Pedagogiska meriter

Docent sedan 2001 och professor sedan 2006. Numera främst handledning av doktorander och postdoktorala forskare, men också viss handledning av masterstudenter och läkarstuderande. Bedside-undervisning i kliniken och kliniska multidisciplinära konferenser. Lärare vid forskarutbildningskurser. Arrangör av seminarier, workshops och konferenser. Föreläsare vid konferenser både nationellt och internationellt.

Utbildning

Läkarexamen 1989

Specialist i kirurgi 1996

Medicine doktorsexamen 1999

 

Akademiska priser och utmärkelser

 • “United European Gastroenterology Research Prize” for excellence in clinical research (100,000 €) år 2017.
 • “TP Gunton Research Grant Winner” award from the British Medical Association (£50,000) år 2017.
 • Invald ledamot i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan 2017.
 • "Ambassadör" för matstrupscancer för tidningen The Lancet 2016-2019.
 • "Skandia Lennart Levis forskningspris" år 2011.
 • Ledare för en forskningskonstellation som fick omdömet "Outstanding" (högsta möjliga) vid KIs externa granskning ERA2010.
 • Invald medlem i “European Academy of Cancer Sciences” år 2010.
 • "Distinguished Professor Award" år 2009.
 • "Främsta forskarhandledare vid Karolinska" år 2007.
 • "Stora Forskarstipendiet i Kirurgi" år 2004, vilket var första året det delades ut.
 • "Axel Hirsch pris i cancerforskning" år 2002.
Loading bibliometrics...