Skip to main content

Jessica Edstorp

Forskningsassistent

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är folkhälsovetare och särskilt intresserad av hur livsstil och levnadsvanor påverkar risken att insjukna i folksjukdomar så som diabetes och cancer. Sedan januari 2018 jobbar jag som forskningsassisent i ESTRID-studien.

Utbildning

MSc Folkhälsovetenskap. Uppsala universitet, 2015-2017.

Fil. mag. Kulturgeografi. Örebro universitet, 2003-2007.

Loading bibliometrics...