Skip to main content
jenny_selander_2.jpg

Jenny Selander

Forskarassistent

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar som forskare inom arbets- och miljömedicinsk epidemiologi. Mina fokusområden är forskning kring buller, luftföroreningar och kemikalier i arbets- och boendemiljön och dess koppling till fosterpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och cancer. Även om majoriteten av min tid ägnas åt forskning, så är jag även aktiv i undervisningen inom arbetsmedicin vid Läkarprogrammet på KI samt i undervisningen inom epidemiologi och biostatistik vid KI inom masterprogrammen, Arbete och Hälsa, Miljö- och Hälsoskydd samt Folkhälsovetenskap med epidemiologiinriktning. Jag är även huvudhandledare till två doktorander. Utöver detta samarbetar jag med berörda myndigheter för att kunna hjälpa till med riskbedömnining, främst inom bullerområdet.

Loading bibliometrics...