Skip to main content
jenny_selander_2.jpg

Jenny Selander

Forskare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar som forskare inom arbets- och miljömedicinsk epidemiologi. Mina fokusområden är forskning kring buller, luftföroreningar, vibrationer och kemikalier i arbets- och boendemiljön och dess koppling till fosterpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och cancer. Jag har handlett två doktorander till disputation och är nu huvudhandledare till en doktorand samt två post docs. Utöver detta samarbetar jag med berörda myndigheter för att kunna hjälpa till med riskbedömnining, främst inom bullerområdet.

Pedagogiska meriter

Jag är programdirektor för magisterprogrammet i arbete och hälsa på Karolinska Instiutet och undervisar inom Vetenskaplig metod och Arbets- och miljömedicin. 

Akademiska priser och utmärkelser

Har under senast åren erhållit 15 miljoner SEK som huvudsökande samt 250 miljoner SEK som medsökande (vara ca 15 miljoner gått till min grupp) till både internationell och nationell forskning inom området. 

Loading bibliometrics...