wikstrom_jenny_035_sir_2.jpg

Jenny Wikström Alex

Lektor

Om mig

Jag disputerade 2002 på Stockholms Universitet i psykologi med en avhandling om sambandet mellan ångest och automatisk uppmärksamhet för emotionell information. Jag är nu Lektor på Avdelningen för psykologi, på Institutionen för klinisk neurovetenskap och även Programdirektor för Psykologprogrammet på KI som startade 2007. Sedan 2004 har jag tillsammans med andra varit djupt engagerad i att förbereda, starta och bygga upp detta femåriga program som examinerade de första färdiga psykologerna 2012.  För närvarande är jag även examinator och kursansvarig lärare på psykologprogrammet. 

Jag har tidigare även varit Studierektor på Avdelningen för psykologi och koordinerat övriga grundutbildningsuppdrag - samt som examinator ansvarat för att skapa och undervisa på kurser på flera olika yrkesutbildningar t.ex Sjuksköterskeprogrammet (2002-2006), Fysioterapeutprogrammet (2003-2006).

Jag har även mellan 2003-2007 varit Ställföreträdande sektionschef på Avdelningen för psykologi. 

På grund av Covid-19 pandemi och distansarbete nås jag f.n. snabbast via mobilnummer: 070-283 67 63 

eller via: jenny.wikstrom.alex@ki.se