Om mig

Jag arbetar som HR-specialist inom arbetsrätt och förhandling vid Förhandlingsenheten med placering vid HR-avdelningen, Universitetsförvaltningen. Förhandlingsenheten stödjer HR och chefer på institutionerna genom utbildning, kompetensutveckling och stöd och råd i specifika ärenden.

Vid förhandlingsenheten arbetar vi med arbetsrättsliga frågor, frågor som gäller villkor i anställningen och sluter nya lokala kollektivavtal. Arbetsbrister och den arbetsrättsliga delen av omställningsärenden är även det ärenden vi hanterar. Vi arbetar också med lönebildning, lönerevision, lönekartläggning och samverkan för delaktighet med våra fackliga organisationer.

Jag och mina kollegor Åsa Agréus och Carolina Ström arbetar som rådgivare gentemot institutionerna i ovanstående frågor. Jag är kontaktperson gentemot institutionsgrupp Syd och KM.

Arbetar också med stipendieregler, att samordna omställningsmedel och är sekreterare i samverkansrådet på myndighetsnivå.