Om mig

Jag har varit anställd till och från som skrivpedagog i Språkverkstaden vid Karolinska Institutets universitetsbibliotek sedan 2019. 

Här på KI coachar jag främst masterstudenter och doktorander i akademiskt skrivande på engelska i samband med individuella handledningar. Utöver det undervisar jag i akademiskt skrivande på engelska vid de olika internationella masterprogrammen på KI, och jag håller även i flera av de öppna webinarierna om olika aspekter av akademiskt skrivande som organiseras av Språkverkstaden varje termin.

Jag är legitimerad ämneslärare i engelska och samhällsvetenskap för högstadiet och gymnasiet, och jag är även behörig att undervisa på universitetsnivå.

Jag disputerade i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet 2018. Innan jag började arbeta på heltid som skrivpedagog på KI 2022, så har jag som lektor bl.a. undervisat i engelsk språkfärdighet och engelskspråkig litteratur vid olika universitet i Sverige, allt från Lunds universitet i söder till Umeå universitet i norr. Jag älskar språk och litteratur, så att få möjlighet att coacha KI-studenter i hur de kan utveckla sitt akademiska skrivande och producera mer välstrukturerade akademiska texter på engelska är något som jag verkligen tycker är roligt!

Utbildning

2018 Doktorsexamen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

2008 Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, 15 hp          

2007 Lärarexamen, legitimerad ämneslärare i engelska och samhällsvetenskap för högstadiet och gymnasiet.