Jenny Selander

Jenny Selander

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Jag är docent i arbets- och miljömedicin, forskargruppsledare och enhetschef för den Arbetsmedicinska enheten, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Jag är även programdirektor för Magisterprogrammet i Arbete och hälsa, KI.

Min forskning fokuserar på hur olika exponeringar i arbets- och boendemiljön samverkar för utveckning av sjukdom. Men jag har även ett särskilt fokus på buller, luftföroreningar, vibrationer och kemikalier i arbets- och boendemiljön och dess koppling till hälsa. Som utfall är fosterpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och cancer i fokus. Jag har som huvudhandledare handlett två doktorander till disputation och är nu huvudhandledare till en tredje doktorand. Jag har varit/är bihandledare till ett flertal doktorander. Jag handleder även post docs och biträdande lektorer. 

Utöver detta samarbetar jag med berörda myndigheter för att kunna hjälpa till med riskbedömning, främst inom bullerområdet.

 

Pågående Projekt:

 

Huvudsökande (PI):

FORTE - Helkroppsvibrationer i arbetet under graviditet och fosterpåverkan

AFA - Hjärt-kärlsjukdom i arbetsför ålder - ett helhetsgrepp för att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö

 

WP-ansvarig:

FORTE - Programstöd - A sustainable working life, WP-leader WP1

EU - Horizon2020 - Exposome - Equallife, WP-leader WP7

 

Medsökande:

EU - Horizon 2020 - Exposome - EPHOR, medverkar i WP2 och WP5

FORTE/AFA - ATHOS -arbetstider och hälsa

 

 

Pedagogiska meriter

Jag är programdirektor för magisterprogrammet i arbete och hälsa på Karolinska Instiutet och undervisar inom Epidemiologi och Arbets- och miljömedicin. 

Akademiska priser och utmärkelser

Har under senast åren erhållit 15 miljoner SEK som huvudsökande samt 250 miljoner SEK som medsökande (vara ca 15 miljoner gått till min grupp) till både internationell och nationell forskning inom området.