Jenny Selander

Jenny Selander

Senior forskare

Om mig

Jag är docent i arbets- och miljömedicin, forskargruppsledare och enhetschef för den Arbetsmedicinska enheten, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Jag är även programdirektor för Magisterprogrammet i Arbete och hälsa, KI.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på hur olika exponeringar i arbets- och boendemiljön samverkar för utveckling av sjukdom. Men jag har även ett särskilt fokus på buller, luftföroreningar, vibrationer och kemikalier i arbets- och boendemiljön och dess koppling till hälsa. Som utfall är fosterpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och cancer i fokus.

Jag har som huvudhandledare handlett tre doktorander till disputation och är nu handledare till ett flertal doktorander och post docs. 

Utöver detta samarbetar jag med berörda myndigheter för att kunna hjälpa till med riskbedömning, främst inom bullerområdet.

 

Pågående Projekt:

EU - Horizon2020 - Exposome - Equallife-project, WP7-leader

EU - Horizon 2020 - Intercambio-project, WP2-leader. 

EU - Horizon 2020 - Exposome - EPHOR-project, medverkar i WP2 och WP5

Nordiska:

NOCCA: Yrke samt yrkessexponering och cancer

Nordforsk: Nordsound - Joint effects of traffic and occupational noise on health - avslutas 2023

Nationella:

FORTE: Yrkesexponering under graviditet och neuropsykiatriska diagnoser hos barn. 2023-2025

AFA: Hjärt- och kärlsjukdom i arbetsför ålder – ett helhetsgrepp för att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö. avslutas 2023

FORTE - Programstöd - A sustainable working life, WP-leader WP1, avslutas 2023.

 

 

 

Pedagogiska meriter

Jag är programdirektor för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Instiutet. Jag är kursledare för Arbetsliv och hälsa inom samma program. Jag undervisar inom Epidemiologi, grundläggande biostatistik och Arbets- och miljömedicin. Jag är medförfattare till läroboken Arbets- och miljömedicin, Studentlitteratur. Jag har även utvecklat undervisningsfilmer samt digitalt lärande via webb-baserade kurser.