Om mig

Jag är doktorand vid sektionen för fysioterapi sedan hösten 2021. Min kandidatexamen erhöll jag på Karolinska Institutet våren 2018 och min magisterexamen våren 2020, Karolinska Institutet. Jag har arbetat kliniskt inom barnhabilitering och äldrevård.

Forskningsbeskrivning

Jag är doktorand i forskargruppen Franzén Group där forskningsledare Breiffni Leavy är min huvudhandledare. Forskningsprojektet som jag är involverad i undersöker effektiviteten av motor-kognitiv träning i hemmet för personer med Parkinsons sjukdom.

Projektet är pågående. En feasibilitystudie genomfördes hösten 2021 och följdes upp med en kvalitativ studie under våren 2022. En randomiserad kontrollerad studie är planerad att starta hösten 2022.